Aansluiting op Diginetwerk

Een moderniserende overheid betekent onder andere steeds intensiever samenwerken en informatie delen. Dit gebeurt veelal in ketenverband, met partners die in gezamenlijkheid werken aan de publieke zaak. Om informatie-uitwisseling tussen overheden optimaal mogelijk te maken, is een aantal gezamenlijke generieke onafhankelijke ICT bouwstenen onontbeerlijk. Mede hierdoor stimuleert KPN Lokale Overheid overheidsorganisaties om zoveel mogelijk open standaarden toe te passen. Eén van deze standaarden is dat een informatie(bron)houder via een datacommunicatie netwerk op een uniforme wijze ontsloten dient te zijn. Speciaal hiervoor heeft KPN Lokale Overheid een dienst ontwikkeld: Aansluiting op Diginetwerk.