CrisisOndersteuning

Rampen zijn niet te voorspellen en de acties om deze te bestrijden daarom niet te plannen. Met CrisisOndersteuning van KPN Lokale Overheid beschikken organisaties 24 uur per dag over een ervaren projectleider die de gewenste maatregelen treft. Bij grote crises regelt deze professional de informatie- en communicatievoorzieningen en neemt hij de noodzakelijke maatregelen. Dit alles in nauw overleg met de gemeentelijke crisiscoördinator.

Niet alleen een crisis of ramp is niet te voorspellen, ook bij evenementen of andere gebeurtenissen (groot of klein!) is soms moeilijk te voorspellen welke voorzieningen nodig zijn. Denk hierbij onder andere aan een tijdelijke verbinding voor openbare orde en veiligheid, calamiteit, organisatie, pers of welke doelgroep ook; de afdeling KPN Event heeft de mogelijkheid om op korte termijn en voor een korte (of langere) periode een verbinding aan te leggen. Daarnaast is het mogelijk om tijdelijke randapparatuur af te nemen. Van uitgebreide WiFi-netwerken, telefooncentrales en extra capaciteit voor mobiele telefonie tot securitydiensten, tijdelijke compleet ingerichte perswerkplekken en/of de aanleg van glasvezelkabels of straalverbindingen. Voor iedere locatie is een maatwerkoplossing opvraagbaar. Ook voor het op tijdelijke basis aanleggen van een netwerk achter de verbinding kan een plan gemaakt en uitgevoerd worden onder leiding van een Projectleider en de allround fieldengineers.

Een recent voorbeeld is de inrichting van COA locaties waarbij KPN Event niet alleen de verbinding, maar ook het interne wifi-netwerk heeft verzorgd. KPN is hierbij in staat om locaties soms binnen 4 uur online te brengen!

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze dienst of heeft u nog vragen? Neem contact op met KPN Lokale Overheid via 070 – 343 69 00 optie 2 of mail naar info.lokaleoverheid@kpn.com.