DigiDSigning

Veel overheidsorganisaties gebruiken DigiD ter identificatie van een burger. Lokale overheden kunnen met DigiDSigning de inlogcode ook inzetten voor de ondertekening van online formulieren. Met de dienst DigiDSigning van KPN Lokale Overheid kan een product via de frontoffice of de website aangevraagd, ondertekend en afgehandeld worden. Lokale overheden kunnen efficiënter werken én besparen hun klanten een gang naar de brievenbus. De rechtsgeldigheid komt hierbij niet in het geding. De dienst is zeer eenvoudig in het gebruik. Diverse leveranciers van toepassingen nemen DigiDSigning op in hun pakket.

Meer informatie