eHerkenning

Het netwerk voor eHerkenning biedt de oplossing: bedrijven kunnen met herbruikbare
middelen elektronische diensten van overheden afnemen. Dit netwerk is een initiatief van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het moet voorzien in
betrouwbare elektronische herkenning van bedrijven, en de controle van de bevoegdheid van
personen die handelen namens deze bedrijven. De centrale gedachte is dat bedrijven met één
herkenningsmiddel, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een bedrijfspas, elektronisch
diensten af kunnen nemen bij verschillende overheidsdiensten. Het netwerk kent
uiteenlopende functionaliteiten die worden ingevuld door verschillende aanbieders van
eHerkenningsdiensten. Om alle partijen goed te laten samenwerken, worden afspraken
vastgelegd in het Afsprakenstelsel eHerkenning.
Binnen het netwerk voor eHerkenning bestaan meerdere rollen. KPN Lokale Overheid levert
de eHerkenningsmakelaar van KPN B.V. en kan voor u de aansluiting op het netwerk
verzorgen. Tevens zal KPN Lokale Overheid haar bestaande diensten voor elektronisch
ondertekenen inbrengen. De service van de eHerkenningsmakelaar van KPN B.V. is nu
beschikbaar en biedt een oplossing voor uw digitale bedrijfsloket.
Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze dienst of heeft u nog vragen? Neem contact op met KPN Lokale
Overheid via 070 – 343 69 00 optie 2 of mail naar info.lokaleoverheid@kpn.com.