KlicService

Het verwerken van klic-meldingen met de fax en stempel is een ouderwetse, tijdrovende klus. Met KlicService van KPN Lokale Overheid kunnen lokale overheden dit proces automatiseren en flink besparen op de kosten. De dienst haalt de ligginggegevens uit de verschillende thema’s van beheerinformatiesystemen (zoals riolering, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting) van de organisatie, actualiseert en stuurt de gegevens door naar het Kadaster. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met KlicService voldoet de organisatie aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) die sinds 2009 de elektronische uitwisseling van ligginggegevens verplicht. De dienst is een samenwerkingsverband van KPN Lokale Overheid en Vicrea.

Meer informatie