IPv6-training

De centrale voorraad van de huidige vier miljard IP-adressen, IPv4, is sinds begin 2011 op. Omdat internetadressen onmisbaar zijn voor een gezonde informatiehuishouding, ook voor uw organisatie, is de overstap naar het nieuwe adresseringssysteem, IPv6, uiteindelijk onvermijdelijk. KPN Lokale Overheid adviseert gemeenten na te denken over hun toekomstig IP-gebruik. Niet alleen om het beheer in de hand te houden, maar ook om ontwikkelingen voor te blijven. De groei van het gebruik van IP-adressen zal in de toekomst verder toenemen. Veel meer apparaten dan nu binnen het gemeentelijke domein hebben in de toekomst een IP-adres, zoals verlichting, bruggen, afvalbakken en mobiele apparaten voor handhaving. Dat vraagt om een goede en tijdige voorbereiding. Ga hierover in gesprek met u ICT leveranciers.