Gemnet netwerk

 

Al meer dan vijftien jaar vinden gemeenten elkaar en andere overheden via het Gemnet netwerk. Alle overheden met een Gemnet Verbinding profiteren van een beheerde aansluiting met een landelijke dekking. Breedbandige capaciteit en de zeer hoge beschikbaarheid zijn de technische succesfactoren van het Gemnet netwerk. Met dat platform als basis maakt KPN Lokale Overheid de koppelingen. En we ontwikkelen precies die voorzieningen die nodig zijn om overheden in hun informatiebehoefte tegemoet te komen; laagdrempelig en hoogwaardig.

Een Gemnet Verbinding betekent voor lokale overheden:
• snel en simpel toegang tot vele landelijke voorzieningen,
• laagdrempelige ICT diensten en interessante marktpartijen,
• een flexibele, maar zeer betrouwbare aansluiting

 

Gemnet Verbinding

Lokale overheden kunnen hun netwerk koppelen aan het Gemnet netwerk op basis van ADSL, SDSL of glasvezelverbindingen. De Gemnet Verbinding is een beveiligde en beheerde verbinding met nationale dekking. Met een Gemnet Verbinding krijgen lokale overheden snel en simpel toegang tot vele landelijke voorzieningen, laagdrempelige ICT diensten en interessante marktpartijen. Zij kunnen rekenen op een flexibele, maar zeer betrouwbare aansluiting. Lokale overheden en andere dienstaanbieders kunnen er eventueel voor kiezen om hun verbinding geheel te scheiden van andere klanten. Functioneel ligt de Gemnet Verbinding op OSI laag 3 niveau, waarbij het netwerkverkeer volledig gerouteerd wordt.

Meer informatie                                                                                        

factsheet Gemnet Verbinding 

Factsheet Gemnet Abonnement

factsheet uitwijk over gemnet en redundantie

Brochure Landelijke Voorzieningen

Wijzigingsformulier eerste contactpersoon

 

Gemnet Gebundelde Aansluiting

Met Gemnet Gebundelde Aansluiting kunnen meerdere gemeenten individuele toegang tot hun basis KPN Lokale Overheid diensten krijgen via een fysieke verbinding. Het afleveradres van de nevengemeente verhuist naar het afleveradres van de dienstverlenende hoofdgemeente. Op deze locatie stelt KPN Lokale Overheid voor uw gemeente een logische toegangspunt ter beschikking. En beschouwt KPN Lokale Overheid het dataverkeer vanaf deze centrale locatie, naar het lokale gemeentehuis, als uw gemeentelijke lokale netwerk (LAN).

Interesse?
Bent u geinteresseerd in deze dienst of heeft u nog vragen? Neem contact op met KPN Lokale Overheid via 070-343 69 00 optie 2 of mail naar info.lokaleoverheid@kpn.com.