OLOInteractief

Sinds 2010 is de Wabo inwerking getreden, daarmee is ook de Omgevingsloket online ‘live’ gegaan. Omgevingsloket online (OLO) is een instrument om digitaal vergunningaanvragen te kunnen indienen en behandelen. Ook kan met Omgevingsloket online een vergunningcheck worden gedaan om te zien of een vergunning of melding nodig is.

Vergunningaanvragen
Burgers of bedrijven vragen een omgevingsvergunning (in het kader van de Wabo) aan op het Omgevingsloket online. Hiervan wordt een bericht gemaakt via de Digikoppeling van het BerichtenPlatform van KPN Lokale Overheid, dat door uw eigen applicatie verder verwerkt wordt. Deze dienst kan worden gekoppeld met het MidOffice, het DMS of rechtstreeks met de betreffende vergunningenapplicatie. U voorkomt hiermee: overtypen, handmatig status-updates doorgeven, fouten, printen en een hoop interne post. De investering in deze oplossing verdient zich snel terug in termen van hogere gebruikers- en klanttevredenheid, een aanzienlijk efficiënter en inzichtelijker werkproces.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze dienst of heeft u nog vragen? Neem contact op met KPN Lokale Overheid via 070 – 343 69 00 optie 2 of mail naar info.lokaleoverheid@kpn.com.