Diensten

Om steeds maximaal aan te sluiten bij de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, investeert KPN Lokale Overheid steeds in innovatie. Het Nieuwe Samenwerken, verbetering van dienstverlening aan burgers & bedrijven en digitale veiligheid: KPN Lokale Overheid weet wat er speelt en denkt mee. Door kennis en ervaring te combineren met technologie en slagkracht kunnen onze klanten rekenen op een toekomstvaste oplossing.