Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is en blijft een hot issue, want de digitalisering neemt nog steeds toe. Ook binnen gemeenten. Sinds de decentralisaties in het sociale domein een feit zijn, is een integrale informatievoorziening tussen alle ketenpartners cruciaal. Daarmee is een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding voor gemeenten nog essentiëler dan voorheen. De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) helpt daarbij. KPN is een logische partner bij de invoering en de uitvoering ervan.

Gemeenten beheren van oudsher veel privacygevoelige informatie. Het gebruik ervan groeit door nieuwe samenwerkingen en ontwikkelingen zoals Digitaal 2017, de decentralisaties, en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De combinatie van beheren en gebruiken van gegevens vraagt om grote zorgvuldigheid. Alleen dan kunnen gemeenten goed functioneren en krijgen ze het vertrouwen van de burgers. Daarbij is toegankelijke en betrouwbare informatie essentieel voor ‘behoorlijk’ bestuur. Toenemende wet- en regelgeving op het gebruik van (privacygevoelige) informatie maakt van informatiebeveiliging een strategisch onderwerp dat vraagt om een integrale visie.

Wilt u weten wat KPN voor u kan betekenen? Lees onze whitepaper of neem contact op met uw accountmanager via 070 – 343 69 00 optie 2.