Partners

Al meer dan tien jaar biedt KPN Lokale Overheid overheidsinstellingen mogelijkheden om eenvoudig digitaal (vertrouwelijke) informatie uit te wisselen en samen te werken. Samen met onze partners zijn we in staat om hierbij meerwaarde voor lokale overheden en de burger te bieden. Staat uw leverancier hier nog niet bij? Of bent u een geschikte partner voor KPN Lokale Overheid, neem dan contact op met ons via 070 – 343 69 00. We onderzoeken dan samen met u de mogelijkheden.

Procura

PROCURA levert producten en diensten voor een goed functionerende (lokale) overheid. Al sinds 1972.
PROCURA begeeft zich op het gebied van Software, Formulieren en Verkiezingen.
Deze producten en de daarmee samenhangende ontwikkelingen kenmerken zich door hun functionaliteit en toekomstgerichtheid. Een persoonlijke klantrelatie staat bij PROCURA hoog in het vaandel.

Cale (Redora)

Snel en eenvoudig aan de slag met de bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete. Cale (Redora) biedt samen met Gemnet dé oplossing om de BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) op locatie, op kantoor en richting landelijke voorzieningen optimaal te ondersteunen.
 

SLTN Inter Access

SLTN Inter Access is gespecialiseerd in het compleet ontzorgen van ICT-infrastructuren. Of het nu gaat om architectuur, integratie- en migratie projecten, managed services, cloud diensten, application services en detachering; SLTN Inter Access is uw partner in ICT. De door SLTN Inter Access geleverde diensten kenmerken zich door Kwaliteit, Passie en Innovatie.

MULTIsignaal

Sinds 2009 verzorgt MULTIsignaal voor zo’n 300 gemeenten in Nederland de aansluiting op de landelijke Verwijsindex. De Verwijsindex is een laagdrempelig instrument voor professionals die werken met jeugdigen, om bij gedeelde zorg tijdig met elkaar in contact te komen en een eenduidige aanpak na te streven. In samenwerking met KPN Lokale Overheid zorgt MULTIsignaal voor een veilige verbinding met alle aangesloten gemeenten.

Desyde

Desyde is een Oracle Gold partner, die al bijna twintig jaar over een uitgebreide expertise in Oracle technologie beschikt. Door nauwe samenwerking met Oracle Nederland B.V. kan Desyde beschikken over een managed high-end Enterprise omgeving. Permit is het real time, digitaal vergunningensysteem dat geschikt is voor het uitgeven van parkeervergunningen en ontheffingen, maar ook geschikt voor fietsparkeren, parkeergarages, parkeerterreinen en ook voor directe communicatie met ticketautomaten op straat. Desyde is er in geslaagd om een systeem te ontwikkelen, waarmee gemeenten en particuliere dienstverleners zelfstandig alle benodigde parkeervergunningen kunnen configureren, beheren en uitgeven. Het is hierdoor voor gemeenten mogelijk hun werkterrein met onze software te verbeteren en te verbreden. Uiteraard kunnen met behulp van Permit zowel digitale en papieren vergunningen worden uitgegeven.
Het combineren van technische en marktspecifieke kennis en de flexibele opzet is de basis van het succes van Permit. De samenwerking met KPN Lokale overheid zorgt voor een solide en sterke basis voor de levering van onze diensten. Het is een zeer betrouwbaar en flexibel netwerk met de hoogste beveiliging, dat een goede reputatie heeft bij veel gemeenten. Daar komt bij dat in feite alle gemeenten reeds zijn aangesloten op het Gemnet netwerk.

TMC

Taxameter Centrale B.V. is de belangrijkste speler op de Nederlandse markt voor innovatieve (auto-) mobiliteitsoplossingen. In 1927 gestart als importeur van instrumenten voor automobielen en in de jaren zeventig wordt de basis gelegd voor het huidige productaanbod. Sindsdien is TMC voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen die opdrachtgevers helpen hun mobiliteitsdoelstellingen effectiever en efficiënter te realiseren. Hiervoor biedt TMC een uitgebreid assortiment parkeerautomaten, parkeergaragesystemen, (stads-) afsluitingssystemen, parkeeroptimalisatie- en handhavingsoplossingen.

Solviteers

Solviteers is opgericht in 1993 en is uitgegroeid tot een onafhankelijk en succesvol organisatieadviesbureau dat actief is op een drietal gebieden: advies & implementatie, cloud & infrastructuur en softwareontwikkeling. Dit doet zij onder andere voor lokale overheden, re-integratiebedrijven, zorginstellingen, charitatieve instellingen en woningcorporaties. Solviteers ondersteunt bij het implementeren en beheren van software, biedt cloud services, SaaS-oplossingen, managed services en ontwikkelt standaard- en maatwerksoftware.

Tog Nederland

Tog Nederland ondersteunt gemeenten op vele vakgebieden, zoals de Wet WOZ, de BAG en planschade. Deze werkzaamheden worden zowel op projectbasis als op basis van detachering aangeboden. Tevens ontwikkelt Tog Nederland taxatiesoftware. Met het WOZ-Portaal levert Tog Nederland de gemeenten een interactief product om via internet met haar burgers te communiceren. Zo kunnen bugers op het WOZ-Portaal onder meer de objectkenmerken beoordelen, taxatieverslagen inzien en bezwaar maken. Het WOZ-Portaal ondersteunt de inlog via DigiD en eHerkenning en is te ontsluiten via Mijn Overheid.

GemeenteOplossingen

GemeenteOplossingen werkt samen met KPN Lokale Overheid op het gebied van E-herkenning en elektronische handtekeningen.

Sigmax

Sigmax’ mobiele oplossingen vinden internationale erkenning, hebben meerdere prijzen gewonnen en zijn de basis voor marktleiderschap in verschillende segmenten. Tot de klantenkring behoren bedrijven als Bosch, Schiphol, ProRail, Connexxion, GVB, ruim 50 Nederlandse en Belgische gemeenten & politiekorpsen, waaronder het KLPD.

Roxit

Roxit produceert en levert software, en is dienstverlener voor de informatiehuishouding van overheden. Wij hebben een bewezen staat van dienst in de ondersteuning van processen en informatie beheer gericht op de fysieke leefomgeving. Vanuit deze positie groeien onze producten en diensten uit tot een steeds breder portfolio voor onder andere zaak- en procesgericht werken.
Deze verbreding realiseren wij met oplossingen die laten zien dat er geen kloof hoeft te zijn tussen verschillende disciplines, en tussen de werkvloer en het management. Doordat we niet alleen kennis hebben van ICT maar ons ook verdiepen in de inhoud van uw werk.
Gewoon, door verstand van zaken.

Dimpact

Dimpact staat voor het gezamenlijk realiseren van digitale dienstverlening; voor en door overheden. Deze samenwerking vormt het cement van de organisatie. De samenwerking met KPN Lokale Overheid draagt bij aan het veilig en eenvoudig verbinden van gemeenten met Dimpact.

WION-Support

WION-Support is een partner op het gebied van KlicService van KPN Lokale Overheid.

GeoTax

GeoTax ondersteunt organisaties bij het uitvoeren van de Wet WOZ, de BAG en de Wkpb. GeoTax ontwikkelt en levert software. Tevens biedt GeoTax een uitgebreide dienstverlening door middel van advies, detachering, opleidingen en de uitvoering van projecten. GeoTax is dé procespartner voor vastgoedinformatie. In samenwerking met KPN Lokale Overheid levert GeoTax gemeenten de PKI-certificaten voor GT-Loket, hét digitale loket.

Exxellence

Met behulp van de totaaloplossingen van Exxellence kunnen overheidsorganisaties de klant centraal stellen, hun digitale dienstverlening optimaliseren en inspelen op belangrijke overheidsthema’s als het i-NUP. Samen met partners, waaronder KPN Lokale Overheid, bundelt Exxellence haar krachten om begrijpelijke softwareoplossingen te kunnen leveren.

Decos

Decos is een innovatiehuis met een focus op het verbeteren van productiviteit en het bouwen aan een duurzame samenleving. Met haar technologie en visie haalt Decos de toekomst naar het nu en stelt zij organisaties in staat te transformeren in het bedrijf van morgen. Decos is het eerste bedrijf in Nederland dat honderd procent papierloos werken heeft doorgevoerd en ontwikkelt onder andere ook producten die klanten in staat stellen het gebruik van papier te reduceren. Oplossingen van Decos richten zich op digitaal vergaderen, document- en informatiemanagement, realtime samenwerking en mobiliteit.

Crotec

Crotec is gespecialiseerd in de driehoek van RO, GIS en ICT. Crotec biedt een integrale oplossing die naast software en weboplossingen ook technisch tekenwerk, advies en detachering omvat. Crotec is dé ideale partner als het gaat om digitale ruimtelijke informatievoorziening. Voor de signing van de digitale informatie werkt Crotec, bij meer dan honderd gemeenten, nauw samen met Gemnet.

BCT

BCT is gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen die datastromen omzetten naar informatie. Als die informatie goed gebundeld wordt en op de juiste momenten ter beschikking
wordt gesteld, ontstaat er kennis die organisaties kunnen gebruiken om een concurrerende
voorsprong te creëren én te behouden.

Dutch Delta Group

Dutch Delta Group levert aan gemeenten, diensten zoals detachering, interim management, services, business consultancy en trainingen. Met name op het gebied van certificaten hebben Dutch Delta Group en KPN Lokale Overheid elkaar gevonden. Dutch Delta Groep helpt bij het inventariseren en het overzichtelijk houden van alle certificaten bij gemeenten. Hierbij worden aspecten vastgelegd zoals: locaties , tools, verantwoordelijkheden en informatie over welke applicaties, diensten en dienstverleners bij de verschillende certificaten horen. KPN Lokale Overheid ondersteunt Dutch Delta Group hierbij.

PinkRoccade Local Government

Alle applicaties van PinkRoccade Local Government voor de lokale overheid werken nauw samen met het Gemnet netwerk. Dat leidt tot een optimale afstemming van de software en het netwerk voor gemeentelijke e-dienstverlening. Op deze manier zijn gemeenten in Nederland verzekerd van volledige compatibiliteit tussen de software die ze inzetten en het netwerk dat de data transporteert.

Liaan Consult

Liaan Consult is leverancier van software en diensten voor de lokale overheid. Liaan bouwt en implementeert software voor fraudeonderzoek, klachten- en meldingenregistratie, vergunningverlening, handhaving, armoedebestrijding en correspondentie. Vele sociaal rechercheurs, toezichthouders, handhavers en bijstands-consulenten, bij ruim 250 gemeenten, maken gebruik van de Liaan produkten en diensten.

Liaan host haar servicemodules op de Gemnet netwerk en biedt ze via het Gemnet netwerk aan, aan gemeenten. Hiernaast gebruikt Liaan Consult KPN Lokale Overheid om haar services te koppelen met het Digitaal Klant Dossier van het Inlichtingenbureau.

SIM

SIM levert aan gemeenten diverse oplossingen op het gebied van de gemeentelijke frontoffice. Door de samenwerking met KPN Lokale Overheid is het nu mogelijk om via het bestaande netwerk van Gemnet uw frontoffice omgeving bij SIM te benaderen. 
 

Eneco

Eneco factureert voor u een aantal posten door aan de burger. KPN Lokale Overheid zorgt voor het veilige transport van persoonsgegevens tussen Eneco en gemeenten.
 

Vicrea

Naast de introductie van de gezamenlijke dienst KlicService beheert Vicrea met behulp van KPN Lokale Overheid verschillende applicaties bij gemeenten. 
 

Niscaya

Niscayah verzorgt voor gemeenten de alarming op de verschillende panden. KPN Lokale Overheid zorgt dat de signalen van meldingen direct terecht komen bij de meldcentrale van Niscayah (24/7).
 

Centric

De LogiLink oplossingen van Centric communiceren via het Gemnet netwerk met de RijksDienst voor het Wegverkeer (RDW) en Bureau Krediet Registratie (BKR). Nieuw is dat de applicaties van Centric sinds 2010 ook bereikbaar zijn via het platform van Gemnet.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

BKR levert aan gemeenten de VIS-toets en een check op kredietwaardigheid. KPN Lokale Overheid heeft een centrale verbinding naar BKR-net en treedt op als facilitaire organisatie.